Print this page

Добре дошли

  ДП "Строителство и възстановяване" е наследник на Строителните войски в България с почти вековен опит в строителството. Държавната фирма предлага специализирани услуги в областта на общественото, индустриалното и инфраструктурното строителство . Извършва монтажна дейност, разполага съсстроителна механизация и автотранспорт. Дъщерните предприятия "ГУСВ Проект" ЕООД и "ГУСВ - Център за професионално обучение" ЕООД ,  както и уникалната структура, разположена в цялата страна, дават възможност ДП "СВ" да изпълнява задачи от проектиране до ключ в България и чужбина.Next page: За ГУСВ