Print this page

Добре дошли

„ГУСВ" ЕАД  е наследник на Строителните войски, създадени през далечната 1920 г. по идея на държавника Александър Стамболийски. Разрухата след Първата световна война налага да се създаде военнизирана структура, която на принципите на казармената дисциплина да възстанови в кратки срокове инфраструктурата и икономиката на страната. Положителният резултат е бърз. Трудовата повинност, а след това строителните войски със своята сигурност и бързина стават емблема за строителство в България вече 94 години.

              Промените в икономиката на страната наложиха нова динамика, но фирмата съхрани традицията, останаха добре подготвени специалисти, увеличиха се строителните ни възможности и се повиши надеждността ни като партньор. ГУСВ  обхваща почти целия спектър на строителната дейност. Поделенията ни са разположени на територията на цялата страна и разполагат с материална база, която обезпечава изпълнението на всякакви обекти.

              Визитни картички на фирмата са големите индустриални обекти на територията на България, хилядите жилища, уникалните съоръжения в ЮАР и Израел, голяма част от основната пътна мрежа в страната. Ако можем да говорим за позиции и възможности в бранша, то с пълно основание можем да кажем - да, те съществуват и легитимират ДП "Строителство и възстановяване" като значим участник на строителния пазар.Следваща страница: За ГУСВ